https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Odwołają prezydenta i radnych?

Odwołają prezydenta i radnych?

Przeciwnicy szczepień przeciwko koronawirusowi chcą zorganizować referendum w sprawie odwołania Prezydenta Wałbrzycha i Rady Miejskiej Wałbrzycha. Powodem jest przyjęta przez wałbrzyskich rajców – na wniosek prezydenta dr Romana Szełemeja – uchwała wprowadzająca obowiązkowe szczepienia przeciwko Covid-19. I choć wojewoda tę uchwałę uchylił, jej przeciwnicy chcą, by samorządowcy ponieśli odpowiedzialność za jej przyjęcie.

Przypomnijmy: 29 kwietnia 2021 r., przy 3 głosach sprzeciwu, Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła uchwałę nr XXXV/385/21 w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 przez mieszkańców Miasta Wałbrzycha oraz inne osoby wykonujące pracę na terenie Wałbrzycha. Już 18 maja 2021 r. rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność tej uchwały.

– W świetle dokonanej analizy prawnej przepisów prawa powszechnie obowiązującego, tj. ustaw i aktów wykonawczych, organ nadzoru stwierdził, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem wskazanych przepisów prawa. Z uwagi na brak spełnienia ustawowych przesłanek, upoważniających do wydania aktu normatywnego o charakterze przepisów porządkowych, ale także naruszenie innych przepisów prawa obowiązującego, wykazanych w rozstrzygnięciu nadzorczym, organ nadzoru stwierdził nieważność uchwały w całości – napisał w podsumowaniu uzasadnienia Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski.

Tymczasem przeciwnicy szczepień i tej uchwały nie poprzestają na protestach. Kolejnym krokiem, po marszach oraz pikietach przed wałbrzyskim ratuszem i domem prezydenta Romana Szełemeja (któremu z powodu pogróżek policja przydzieliła ochronę osobistą), jest inicjatywa referendalna.

– Informujemy mieszkańców Wałbrzycha o zamiarze przeprowadzenia, z inicjatywy grupy mieszkańców, referendum w sprawach: 1) odwołania Prezydenta Miasta Wałbrzycha p. Romana Szełemeja, 2) odwołania Rady Miejskiej w Wałbrzychu. Uzasadnienie odwołania: jako mieszkańcy miasta Wałbrzycha protestujemy przeciwko bezprawnej uchwale Rady Miejskiej Wałbrzycha nr XXXV/385/21 z dnia 29 kwietnia 2021r., w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko Covid-19 wobec wszystkich mieszkańców Wałbrzycha oraz przeciwko podejmowaniu przez władze Miasta Wałbrzycha, w pierwszej kolejności przez Prezydenta Miasta, wszelkich czynności nakłaniających do udziału w szczepieniach przeciwko Covid-19, które prowadzą do segregacji sanitarnej i podziałów społecznych. Nie godzimy się na takie praktyki i pomijanie istotnej okoliczności, że wszystkie obecnie dostępne szczepionki przeciwko Covid-19 są dopuszczone warunkowo przez Europejską Agencję Leków oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, a badania kliniczne dotyczące ryzyka, bezpieczeństwa oraz skuteczności tych szczepionek nie są zakończone. Mając powyższe na uwadze, w tym fakt, że wyniki ostatecznych badań szczepionek mogą skutkować ich wyeliminowaniem z obrotu powoduje, iż program szczepień tymi preparatami nosi cechy eksperymentu medycznego, do którego nie można nikogo ani zachęcać, ani – tym bardziej –  zmuszać. Są to działania przez prawo zakazane, gdyż zgodnie z art. 39 Konstytucji RP udział w eksperymencie naukowym, w tym medycznym, wymaga wyrażenia świadomej, dobrowolnej zgody przez jego uczestników. Przeprowadzenie referendum wymaga zebrania przez jego inicjatorów wymaganej ustawowo liczby podpisów. Apelujemy zatem do Mieszkańców Wałbrzycha o aktywne poparcie wskazanej wyżej inicjatywy – napisali organizatorzy inicjatywy referendalnej w Wałbrzychu (pisownia oryginalna).

Robert Radczak

REKLAMA

Click Here