https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Badania w Mieroszowie

Badania w Mieroszowie

Gmina Mieroszów zrealizuje program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Jest to kolejna gmina z powiatu wałbrzyskiego, po Czarnym Borze i Głuszycy, która przystąpiła do tego projektu.

Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, w ramach Koalicji Samorządów i we współpracy z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, podpisał z Gminą Mieroszów, reprezentowaną przez burmistrza Andrzeja Lipińskiego, deklarację współpracy na rzecz profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

– Na terenie naszej gminy do realizacji programu został wyznaczony Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie wraz z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Tellmed s.c. Gmina otrzymała 100 bezpłatnych testów, a już do 5 maja br. wśród mieszkańców rozdysponowanych zostało 67 testów. Mieszkańcy Mieroszowa bardzo pozytywnie oceniają inicjatywę, a – zgodnie z zapowiedzią pana wicemarszałka – liczba testów może zostać zwiększona – podkreśla burmistrz Andrzej Lipiński.

(RED)

REKLAMA

Click Here