https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zmiany w Zagórzu

Zmiany w Zagórzu

Sporo dzieje się w Zagórzu Śląskim w Gminie Walim. Niedawno informowaliśmy o remoncie stacji kolejowej, a dziś o kolejnych przedsięwzięciach.

Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim dostał dofinansowanie od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

– Pieniądze zostaną przeznaczone na naprawę muru obwodowego zamku górnego. Będzie to kolejny etap prac ratujących sędziwe mury warowni wzniesionej przez księcia Bolka I – mówi Wioletta Sowa, dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.

Natomiast z Funduszu Sołeckiego wsi Zagórze Śląskie, sfinansowane zostało zabezpieczenie rowu na ulicy Leśnej w tej miejscowości.

– Ulica Leśna w Zagórzu Śląskim nie posiadała pobocza, a graniczy z głębokim rowem. Sprawiało to, że w okolicach przejazdu kolejowego utrudniony był ruch pieszych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, a szczególnie dzieciom przechodzącym tą drogą do przystanku autobusowego, wzdłuż prawej strony jezdni asfaltowej w kierunku Dziećmorowic, Gmina Walim wybudowała 72 mb pobocza z mieszanki kamiennej. Aby poszerzyć pobocze od strony jezdni, dosypana została mieszanka kamienna o granulacji 0-31,5 mm, którą wbudowano w istniejący rów, z zachowaniem niezbędnego przepływu wody w rowie. Od strony przepustu pod drogą wykonano ściankę czołową z kamienia granitowego, zapobiegającą osuwaniu się skarpy, a powstała skarpa została umocniona geokratą. Koszt prac wyniósł ponad 26 tys. zł – mówi Adam Hausman, wójt Gminy Walim.

(RED)

REKLAMA

Click Here