https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pozbądź się gratów

Pozbądź się gratów

W Boguszowie – Gorcach rozpoczęła się „Akcja Rupieć”, prowadzona przez Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, przy współpracy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. Jest to zbiórka w formie „wystawki” odpadów wielkogabarytowych z wyłączeniem odpadów typu papa, eternit, styropian, opony rolnicze i opony pojazdów ciężarowych. Akcja rozpocznie się potrwa do 14 maja 2021 r.

(JCF)

REKLAMA

Click Here