https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Mieroszów wita

Gmina Mieroszów wita

Przy drodze krajowej nr 35 w Gminie Mieroszów zostały zainstalowane dwa nowe witacze. Na tablicach został umieszczony herb gminny, adres strony internetowej, a także nazwy miast partnerskich. – Zadaniem witaczy jest efektowne powitanie wjeżdżających gości oraz zachęcenie ich do odwiedzenia naszej gminy. Inwestycja ma przyczynić się do promocji gminy i regionu – wyjaśnia Mariusz Pawlak, zastępca burmistrza Mieroszowa.

(RED)

REKLAMA

Click Here