https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ograniczenia w urzędzie

W związku z obowiązującymi obostrzeniami i wskazaniami odnośnie pracy urzędów, zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Od 22 marca 2021r. sprawy niewymagające osobistego udziału prosimy załatwiać:

1. telefonicznie pod numerami telefonów:

74 8422 215, 748455216, 74 88 55 054, 74 88 55 269,

2. fax: 74 85 10 980,

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem: urzad@jedlinazdroj.eu lub poprzez Elektroniczną Skrzynką Podawczą: EPUAP.

WAŻNE:

1. Kasa zostaje zamknięta do dnia 9 kwietnia br.

2. Sprawy wymagające osobistej wizyty (USC, ewidencja ludności) będą załatwiane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy korespondencji i płatności.

Leszek Orpel

Burmistrz Jedliny-Zdroju

REKLAMA

Click Here