https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ksiądz skazany za pedofilię

Ksiądz skazany za pedofilię

Sąd Okręgowy w Świdnicy skazał księdza Leszka S., byłego proboszcza Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Boguszowie- Gorcach, na 15 lat więzienia za czyny pedofilskie popełnione wobec czterech osób oraz o przywłaszczenie 335 tys. zł należących do parafii. Wyrok nie jest prawomocny.

Przypomnijmy: do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu zostało złożone doniesienie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa wykorzystywania seksualnego osób w wieku poniżej 15 roku życia. Osobą, która miała dopuścić się tych czynów jest ksiądz, a zawiadomienie złożyła kuria biskupia.

– Potwierdzam zatrzymanie księdza podejrzanego o czyny pedofilskie. Zawiadomienie zostało złożone przez kurię. Więcej informacji, ze względu na dobro śledztwa i osób pokrzywdzonych, nie mogę przekazać – powiedział Tygodnikowi DB 2010 prokurator Tomasz Orepuk, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Z naszych informacji wynika, że podejrzewany ksiądz miał się dopuszczać wykorzystywania seksualnego co najmniej dwóch osób. Do przestępstw o charakterze seksualnym, których ofiarami były osoby w wieku poniżej 15 lat miało dochodzić w dwóch gminach powiatu wałbrzyskiego (Boguszów-Gorce i Głuszyca) od roku 2002 do sierpnia 2009 r.

Po zatrzymaniu duchownego oświadczenie w tej sprawie wydała Świdnicka Kuria Biskupia:

– Świdnicka Kuria Biskupia oświadcza, że toczy się postępowanie kanoniczne dotyczące oskarżeń duchownego tejże diecezji, ks. Leszka S., o czyny przeciwko VI przykazaniu Dekalogu. Duchowny został odsunięty od posługi duszpasterskiej, a pokrzywdzonych wsparto pomocą specjalistyczną. Diecezja świdnicka zawiadomiła też organy ścigania o powzięciu wiadomości, mogących uzasadniać podejrzenie popełnienia przez tego duchownego czynów wykorzystania seksualnego małoletnich. Wszystkie osoby, które posiadają wiedzę pozwalającą na rzetelne zweryfikowanie tego przypadku, w tym osoby pokrzywdzone, powinny zgłosić się do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, która prowadzi postępowanie karne w tej sprawie. Diecezja zapewnia pomoc duchową i psychologiczną ofiarom nadużyć seksualnych i ich bliskim, którą koordynuje delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży w diecezji świdnickiej (kontakt mailowy: delegat@diecezja.swidnica.pl) – napisał ksiądz dr Daniel Marcinkiewicz, rzecznik prasowy Świdnickiej Kurii Biskupiej.

Wyrok, który zapadł 22 marca 2021 r. w Sądzie Okręgowym w Świdnicy, jest nieprawomocny. Zasądzona kara łączna w wysokości 15 lat za 4 czyny pedofilskie wobec nieletnich i przywłaszczenie 335 tys. zł jest zgodna z tym, o co w trakcie procesu wnioskowała Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu.

(RED)

REKLAMA