https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

nekrolog-Wladyslawa-Wojcieszak