https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nie żyje Władysława Wojcieszak

Nie żyje Władysława Wojcieszak

13 marca 2021 r., po długiej chorobie, w wieku 75 lat zmarła Władysława Wojcieszak – prezes Stowarzyszenia Francuzów i Repatriantów z Francji na Dolnym Śląsku. Pogrzeb odbędzie się 20 marca o godzinie 13.00 na Cmentarzu Komunalnym w Szczawnie-Zdroju. Rodzina zmarłej prosi o nieskładanie kwiatów i wieńców, zamiast których prosi o datki pieniężne na Stowarzyszenie Francuzów i Repatriantów z Francji na Dolnym Śląsku.

– Tak trudno powiedzieć „Żegnamy Władziu”! Czekaliśmy na Twój powrót do zdrowia… I choć panuje smutek i żal, to nikt nie ma wątpliwości, że w pamięci i sercach naszych pozostaniesz – napisali członkowie Stowarzyszenia Francuzów i Repatriantów z Francji na Dolnym Śląsku.

Informacja o śmierci Władysławy Wojcieszak dotknęła i poruszyła mnóstwo osób.

– Odeszła nasza serdeczna przyjaciółka, koleżanka, która kochała ludzi, oddawała całe swoje serce. Cieszyła ją radość każdego człowieka. Nasza kochana Władzia była dla nas wsparciem i ostoją. Dała nam mnóstwo radości, była wspaniałą organizatorką, która pracowała nad różnymi projektami i łączyła pokolenia. Wszyscy ją kochali. Kochana Władziu, będzie nam Ciebie bardzo brakowało, ale pozostaniesz w naszych sercach na zawsze – powiedziała Alicja Kłosińska, przyjaciółka zmarłej.

– Zawsze pogodna, serdecznie, oddana sprawom społeczności Polaków, którzy po II wojnie światowej wrócili do ojczyzny . Jeszcze jesienią minionego roku, w trudnym czasie pandemii, przygotowała i zrealizowała cudowny projekt „Nasz Wałbrzych – przyjazd repatriantów z Francji do polskiego Wałbrzycha”. Będziemy o Tobie i Twojej pracy pamiętali Droga Władziu! Cześć Twojej Pamięci! – dodał działacz społeczny z Wałbrzycha Michał Gnacy.

Kondolencje rodzinie złożyli między innymi: poseł Marek Dyduch, zastępca prezydenta Wałbrzycha Sylwia Bielawska oraz byli wiceprezydenci miasta Zygmunt Nowaczyk i Zdzisław Dobrowolski.

Władysława Wojcieszak urodziła się 28 maja 1945 r. w Giedlarowej (okolice Leżajska, województwo podkarpackie). W maju 1946 roku, w ramach przesiedlenia ludności polskiej ze Wschodu, zamieszkała w Boguszowie – Gorcach. Uczęszczała do szkoły podstawowej w Boguszowie oraz do I Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu, a edukację zakończyła zdobyciem wykształcenia wyższego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1972 roku wyszła za mąż za Rajmunda Wojcieszaka, który w latach wojennych mieszkał na granicy francusko-niemieckiej w Forbach (okolice Saarbrucken), a po wojnie został przesiedlony na Dolny Śląsk i zamieszkał w Boguszowie Gorcach. Po studiach rozpoczęła pracę w Okręgowej Dyrekcji Inwestycji Miejskich, a następnie przez wiele lat prowadziła kwiaciarnię w Wałbrzychu.

Od końca lat 90-tych, wraz z mężem, rozpoczęła integrację społeczności francuskiej w Wałbrzychu i okolicach. W 1994 roku, wraz z innymi repatriantami z Francji, utworzyli Stowarzyszenie Francuzów i Repatriantów z Francji na Dolnym Śląsku. Po śmierci męża, w 2010 roku przejęła funkcję prezesa tego stowarzyszenia. Pomagała również tworzyć książkę o reemigrantach z Francji, przygotowywaną przez redaktor Aleksandrę Sławę z Krakowa, której wydanie jest planowane w najbliższych miesiącach. Należała także do Demokratycznej Unii Kobiet, a 6 czerwca 2011 roku, postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, została odznaczona Srebrnym Krzyżem za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej.

(RED)

REKLAMA

Click Here