https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Podziękowali wolontariuszom

Podziękowali wolontariuszom

Burmistrz Świebodzic Paweł Ozga i jego zastępca Tobiasz Wysoczański uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym dotychczasową pracę wolontariuszy w ramach programu Wspieraj Seniora. Przez cztery miesiące ochotnicy aktywnie pomagali osobom w starszym wieku w wykonywaniu wielu codziennych obowiązków. Do programu przystąpiło 20 wolontariuszy, a wśród nich: przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świebodzicach, przedstawiciel Rady Miejskiej w Świebodzicach, policji, świebodzickich jednostek organizacyjnych ,w tym Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, ale przede wszystkim mieszkańcy miasta, którzy dotychczas dziewięćdziesiąt razy wsparli świebodzickich seniorów. W ramach podziękowania wolontariusze otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Organizatorem spotkania, które odbyło się w Klubie Seniora był Ośrodek Pomocy Społecznej, a koordynatorkami programu są: Agata Koperska i Aldona Górska.

(WPK)

REKLAMA

Click Here