https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wybory do Rad Wspólnot Samorządowych

Wybory do Rad Wspólnot Samorządowych

11 kwietnia 2021 r., w godzinach 9.00 – 18.00, zostaną przeprowadzone wybory do organów jednostek pomocniczych Gminy Wałbrzych – jedenastu Rad Wspólnot Samorządowych: Podgórze, Nowy i Stary Glinik; Biały Kamień, Konradów; Nowe Miasto; Lubiechów; Rusinowa, Kozice; Stary Zdrój; Piaskowa Góra, Sobięcin, Gaj; Śródmieście; Szczawienko, Książ; Podzamcze.

Mieszkańcy wybiorą na czteroletnią kadencję do każdej z Rad Wspólnot Samorządowych po 15 członków. Do zadań realizowanych przez rady i wybrane przez nie zarządy wspólnot samorządowych należą: zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej i prowadzenie działań na rzecz jej integracji; działanie na rzecz rozwoju i poprawy stanu środowiska naturalnego; tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich uczestników wspólnoty; inicjowanie działań i współdziałanie w zakresie utrzymania porządku publicznego; bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym. Organy wspólnot prowadzą działalność we własnych siedzibach, dysponują środkami wydzielonymi w budżecie Gminy Wałbrzych.

Członków rad wybiorą mieszkańcy obszarów wspólnot, spośród kandydatów (także będących mieszkańcami obszarów wspólnot). Wybory zostaną przeprowadzone w siedzibach Rad Wspólnot Samorządowych. Informacje dotyczące wyborów do Rad Wspólnot Samorządowych zamieszczone są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w zakładce „Wybory do Rad Wspólnot Samorządowych 11.04.2021 r.” oraz udzielane są telefonicznie pod numerami: 74 66 55 171, 74 66 55 169.

(ESZ)

REKLAMA