https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Jeden nauczyciel zakażony, jedna klasa uczy się zdalnie

Jeden nauczyciel zakażony, jedna klasa uczy się zdalnie

– W związku z wystąpieniem u nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie potwierdzonego zakażenia koronawirusem, dyrektor szkoły – na podstawie pozytywnej opinii służb sanitarnych i za zgodą organu prowadzącego – zawiesiła zajęcia dla klasy III a na czas określony od 25 lutego do 1 marca br. Zajęcia dla uczniów wyżej wymienionej klasy odbywać będą się w formie zdalnej. Organizacja nauki dla pozostałych klas nie ulega zmianie – wyjaśnia Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

(RED)

REKLAMA

Click Here

REKLAMA