https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Reaguj na przemoc!

Reaguj na przemoc!

Mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowice mogą uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną, z zakresu terapii uzależnień oraz prawną. Specjaliści dyżurują w Szkole Podstawowej w Starych Bogaczowicach oraz w Klubie Integracji Społecznej w Strudze.

– Rodzina, dom rodzinny, bliscy – to słowa, które powinny nam się kojarzyć z czymś dobrym, ciepłym i miłym, z czymś co wywołuje w nas poczucie bezpieczeństwa. Niestety pomimo wielu kampanii społecznych i działań profilaktycznych specjalistów z różnych dziedzin nadal dla wielu osób zwroty: „dom” i „bliscy” kojarzą się ze strachem, bólem i upokorzeniem.

Okres pandemii niesie ze sobą ryzyko nasilenia zachowań patologicznych w rodzinach, dlatego przypominamy naszym Mieszkańcom, że pomimo zagrożenia epidemiologicznego osoby, które potrzebują wsparcia nadal mogą bezpłatnie otrzymać pomoc ze strony psychologa, terapeutów uzależnień czy kuratora zawodowego udzielającego wsparcia informacyjnego. Nasi specjaliści chętnie pomogą wszystkim, którzy doświadczają przemocy w swoich rodzinach, którzy doświadczają negatywnych skutków nadużywania alkoholu lub narkotyków przez swoich bliskich, którzy nie radzą sobie z wybuchami agresji oraz tym, którzy są świadkami niepokojących zachowań w swoich rodzinach. Pamiętajmy, że szukając pomocy okazujemy swoją dojrzałość i siłę! – podkreślają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach.

Dla przypomnienia podajemy harmonogram udzielania bezpłatnych porad przez specjalistów pracujących w Gminie Stare Bogaczowice:

psycholog – Rafał Skrzyński

Stare Bogaczowice, ul. Główna 172 (szkoła podstawowa – pod halą sportową) w poniedziałki w godzinach 15.15 – 17.15;

Struga, ul. Szkolna 2a (Klub Integracji Społecznej ) w poniedziałki w godzinach 17.30 – 19.00;

instruktor terapii uzależnień – Maria Jasiczak

Stare Bogaczowice, ul. Główna 172 (szkoła podstawowa – pod halą sportową) w środy w godzinach 16.00 – 18.00;

terapeuta uzależnień – Ryszard Żyła

Struga, ul. Szkolna 2a (Klub Integracji Społecznej) w czwartki w godzinach 17.00 – 19.00;

prawnik – Łukasz Zawojak

Struga, ul. Szkolna 2a (Klub Integracji Społecznej) w piątki w godzinach 16.00 – 17.00;

poradnictwo prawne – kurator zawodowy Anna Gałusińska

Stare Bogaczowice, ul. Główna 172 (szkoła podstawowa – pod halą sportową) w czwartki w godzinach 16.00 – 18.00;

wsparcie pracowników socjalnych – od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach.

(RED)

REKLAMA