https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zbudują skatepark

Zbudują skatepark

Podczas XXXII sesji Rada Miejska Boguszowa-Gorc podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały na 2021 r. wprowadzającej do budżetu m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych. Do budżetu wprowadzono również nowe zadanie: „Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę skateparku na terenie Gminy Miasto Boguszów-Gorce”.

– Bardzo się cieszę, że udało się ująć w tegorocznym budżecie pomysł, o który zabiegałam w imieniu mieszkańców od sierpnia 2019 roku – powiedziała po głosowaniu Beata Chlewicka, radna Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc.

(RED)

Na zdjęciu: skatepark w Jedlinie-Zdroju.

REKLAMA

Click Here