https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dowiozą osoby z niepełnosprawnościami

Dowiozą osoby z niepełnosprawnościami

Gmina Głuszyca uzyskała dofinansowanie i kupiła samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Jest on wyposażony w ergonomiczne siedzenia z zamontowanymi pasami bezpieczeństwa oraz klimatyzacją. W samochodzie można w bezpieczny sposób zamocować wózek inwalidzki.

W całej kwocie dofinansowania, która wynosi ponad 385 tys. zł, znajduje się również dofinansowanie kosztów ubezpieczenia pojazdu, zakup paliwa, wynagrodzenie pracy kierowcy, asystenta osób z niepełnosprawnościami i osoby do kontaktów z zainteresowanymi usługą.

– Zakup specjalistycznego samochodu oraz zatrudnienie kierowcy i asystenta umożliwi dotarcie w każde miejsce gminy – informuje Burmistrz Głuszycy Roman Głód. – Na podstawie zgłoszonych potrzeb zostanie opracowany harmonogram dojazdów stałych, np. dowóz do dziennego Domu Senior+ i Klub Senior+. Zamawianie usługi będzie odbywało się telefonicznie w ustalonych wcześniej godzinach. Warto podkreślić, że Gmina Głuszyca jako jedyna w powiecie wałbrzyskim dysponuje samochodem do przewozu osób z niepełnosprawnościami zakupionym w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez PFRON.

Celem projektu jest poprawa jakości życia części mieszkańców Gminy Głuszyca, poprzez eliminowanie barier transportowych, dzięki czemu będą oni w stanie samodzielnie (lub z niewielkim udziałem i pomocą osób trzecich) podejmować i rozwijać swoją aktywność w życiu publicznym, społecznym i zawodowym.

Konkurs grantowy dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszony w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

(MC)

REKLAMA

Click Here