https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nabór do żłobka

Nabór do żłobka

Trwa nabór do Żłobka Miejskiego nr 1 w Boguszowie-Gorcach. Liczba przewidywanych miejsc w tej placówce wynosi 43. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które mieszkają na terenie Gminy Boguszów-Gorce. Dziecko spoza Gminy Boguszów-Gorce może zostać przyjęte, jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji żłobek będzie miał wolne miejsca. Pierwszy nabór dokonywany jest na okres od 1.04.2021 r.  do 31.08.2021 r. Wypełnione karty zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać w terminie do 18.03.2021 r. w siedzibie żłobka przy ul. Waryńskiego 10 w Boguszowie-Gorcach (parter – od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-15.00) lub w sekretariacie Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach przy ul. Waryńskiego 10 (II piętro – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00). Instytucja została dofinansowana w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020. Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz niezbędne załączniki są na stronie: https://boguszow-gorce.pl/nabory-do-zlobka,a3110

(RED)

REKLAMA

Click Here