https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zostań rachmistrzem

Zostań rachmistrzem

W ramach przygotowań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. W Gminie Walim nabór ogłoszony został od dnia 1 lutego 2021 r. i trwać będzie do dnia 16 lutego 2021 r.

– Osoby zainteresowane pełnieniem roli rachmistrza spisowego mogą pobrać formularz oferty, który znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Walim, w zakładce „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021”. Wypełniony formularz można złożyć w Urzędzie Gminy Walim ul. Boczna 9 w formie tradycyjnej lub w postaci elektronicznej. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia oferty zawarte są w ogłoszeniu o naborze umieszczonym w BIP. Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej Gminy Walim oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Walimiu – tel. 748494353 – wyjaśnia Adam Hausman, Wójt Gminy Walim.

(AM)

REKLAMA

Click Here