https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Prawo w pigułce: odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

Prawo w pigułce: odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

Dozorem elektronicznym nazywa się kontrolę zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Brzmi dziwnie, jednak to po prostu nazwa określająca odbywanie kary pozbawienia wolności przez skazanego w miejscu jego zamieszkania. System ten zwany jest potocznie „obrożą”. Sama zaś „obroża” to nic innego jak urządzenie elektroniczne z GPS, które zakładane jest na kostkę lub nadgarstek skazanego. Dzięki temu urządzeniu możliwa jest kontrola przestrzegania ustalonych przez sąd zasad odbywania kary.

Kto może skorzystać z „obroży”?

Przede wszystkim wskazuję, że sąd nie działa w tej sprawie z urzędu. Skazany musi sam lub za pośrednictwem obrońcy, złożyć stosowny wniosek do sądu. Wniosek składa się do sądu okręgowego – penitencjarnego, właściwego dla miejsca zamieszkania skazanego. Tak więc może to być zupełnie inny sąd niż ten, który wydawał wyrok skazujący.

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2020 r. specustawy w sprawie walki z koronawirusem, zwiększona została wysokość orzeczonej kary pozbawienia wolności, uprawniająca do złożenia wniosku o dozór elektroniczny. Aktualnie możliwe jest złożenie wniosku gdy orzeczona kara nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Wniosek taki może zostać złożony w każdym czasie. Najlepiej złożyć go przed początkiem odbywania kary w zakładzie karnym, jednak nic nie stoi na przeszkodzi, by złożyć go także po rozpoczęciu wykonywania kary.

Co musi zawierać wniosek?

Najważniejszą informację, jaką trzeba we wniosku podać, to miejsce swojego pobytu. Dodatkowo należy przedstawić zgodę osób dorosłych zamieszkujących wraz ze skazanym. Osoby te muszą wyrazić pisemną zgodę na zainstalowanie w miejscu pobytu urządzeń do monitorowania. Wymagane jest również krótkie uzasadnienie wniosku. Argumentem może być utrzymanie więzi z rodziną, dziećmi, utrzymanie pracy itp.

Na czym polega więc odbywanie takiej kary?

Odbywanie kary „z obrożą” polega na tym, że w określonych godzinach skazany nie może opuszczać swojego miejsca zamieszkania. Nawet, jeżeli będzie chciał tylko wyrzucić śmieci czy przejść 10 metrów do pobliskiego sklepu, to nie wolno mu tego zrobić. Jednocześnie jednak, dozór elektroniczny nie przeszkadza w wykonywaniu pracy w zakładzie pracy nawet znajdującym się daleko od miejsca pobytu skazanego. Nie przeszkadza w odbywaniu praktyk religijnych. Nie uniemożliwia aktywności fizycznej na zewnątrz. Żeby jednak móc z tego korzystać należy we wniosku wskazać dokładne godziny swojej pracy wraz z czasem dojazdu, czas i miejsce odbywania praktyk religijnych oraz czas, w którym skazany chciałby np. biegać.

Złożony wniosek sąd rozpoznać powinien w terminie 30 dni. Do tego czasu sąd sprawdzi także możliwości techniczne zainstalowania urządzeń monitorujących. Brak przeszkód technicznych otwiera możliwość uwzględnienia wniosku.

Na decyzję sądu, który nie uwzględni złożonego wniosku, przysługuje zażalenie. Niezależnie od przyczyn, dla których sąd wniosku nie uwzględnił, można ponawiać jego składanie, co trzy miesiące.

Marcin Czwakiel

Kancelaria Adwokatów Czwakiel i Wspólnicy

REKLAMA

Click Here