https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

2 Rajd Górski Zimowa Wyrypa Gór Suchych

2 Rajd Górski Zimowa Wyrypa Gór Suchych

6.02.2021 r. od godz. 15.00 do godz. 19.00 oraz 7.02.2021 r. od godz. 6.00 do godz. 7.55. w biurze rajdu przy ul. Parkowej 5 w Sokołowsku (kierunki dojścia do biura będą oznaczone) wydawane będą pakiety oraz odbędzie się weryfikacja uczestników 2 Rajdu Górskiego Zimowa Wyrypa Gór Suchych. Start oraz meta rajdu znajdować się będą obok biura. Pakiety będą wydawane zawodnikom, którzy: znajdują się na liście startowej; opłacili start; na miejscu złożą własnoręcznie podpisane oświadczenie (oświadczenia będą również dostępne w biurze zawodów). W biurze zawodów i na obszarze startu/mety obowiązują obostrzenia związane z COVID-19 (odległość, maseczki, dezynfekcja, przy stoliku może znajdować się tylko jedna osoba). W biurze zawodów rozmieszczone będą cztery stanowiska wydawania pakietów. Start rajdu będzie odbywał się w czterech grupach – podział nastąpi zgodnie z numeracją zawodników, która znajduje się na stronie ultimasport.pl. (numerek znajdujący się kolejno po lewej stronie jest waszym numerem startowym): 1 grupa (nr 1-100) startuje o godz. 8:00; 2 grupa (nr 101-200) startuje o godz. 8:15; 3 grupa (nr 201-300) startuje o godz. 8:30; 4 grupa (nr 301 i pozostali) startuje o godz. 8:45. Rajd nie ma charakteru współzawodnictwa, nie ma klasyfikacji. Każdy kto przejdzie jest  zwycięzcą. Limit czasu wynosi 9 godzin. Natomiast, jeśli ktoś się nie zmieści w czasie organizatorzy czekają na wszystkich uczestników do końca. Jeżeli, ktoś będzie chciał zrezygnować z rajdu będąc na trasie lub w razie innych, nagłych sytuacji proszony jest o informację telefoniczną do organizatora (numer znajduje się na numerze startowym).

(RED)

REKLAMA