https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Sieć na kulturę

Sieć na kulturę

Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę” w podregionie wałbrzyskim. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Główne cele projektu to: – podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych, samorządowych instytucji kultury; rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć; wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

REKLAMA

Click Here