https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Aleje Lipowe do remontu

Aleje Lipowe do remontu

Od marca do końca października będzie trwał remont Alej Lipowych w Świebodzicach. Kierowcy i piesi muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

25 stycznia odbyło się spotkanie z wykonawcami remontu Alej Lipowych. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Świebodzic Paweł Ozga, zastępca burmistrza Tobiasz Wysoczański, sekretarz miasta Sabina Cebula, wykonawcy oraz pracownik wydziału Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

– Przetarg na wykonanie tego zadania w listopadzie 2020 roku wygrało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego i Handlowego COM-D Sp. z o.o. z Jawora i Jeleniogórskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Obie firmy to doświadczeni wykonawcy, którzy zrealizowali wiele podobnych inwestycji drogowych. W ramach remontu ułożona zostanie nowa nawierzchnia z kostki na chodniku biegnącym po stronie targowiska, wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni, wyremontowane zostaną również zjazdy oraz wymienione zostanie oświetlenie na całej ulicy. Wykonawca deklaruje rozpoczęcie prac w marcu i będą one trwały przez około pół roku. Ulica zamykana będzie dla ruchu samochodowego odcinkowo, natomiast dla ruchu pieszych dostępny będzie chodnik od strony Parku Miejskiego. Mieszkańców prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość na czas remontu jednej z najpiękniejszych ulic naszego miasta. Ostateczny termin wykonania zadania przez wykonawcę upływa ostatniego dnia października. Na to zadanie Gmina Świebodzice pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60 procent wydatków kwalifikowanych. Koszt całego zadania wyniesie ponad milion trzysta tysięcy złotych, a prawie osiemset tysięcy złotych gmina dostanie z Funduszu Dróg Samorządowych – wyjaśnia burmistrz Paweł Ozga.

(WPK)

REKLAMA