https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bezpieczniej w Gminie Czarny Bór

Bezpieczniej w Gminie Czarny Bór

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaczkowie, która należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, dostała w nowy sprzęt.

– Gmina Czarny Bór otrzymała na ten cel dotację z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Nowy sprzęt może być wykorzystywany przy zasilaniu awaryjnym budynków lub przy organizacji imprez plenerowych. Natomiast namiot, pozwoli na szybką reakcję służb, jeśli zajdzie konieczność stworzenia punktu medycznego w czasie pandemii. Nasza jednostka zyskała ogromne wsparcie w zakresie mobilności – mówi Sławomir Łatka, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczkowie.

Jednostka OSP w Jaczkowie otrzymała: pneumatyczny namiot ratowniczy, nagrzewnice olejowe z oprzyrządowaniem, pompkę elektryczną, agregat prądotwórczy jednofazowy oraz agregat prądotwórczy o mocy 80 kW. Wartość dotacji wyniosła 100 000 zł, przy wartości całkowitej sprzętu ponad 125 000 zł.

– Dziękuję za otrzymane wsparcie i zrozumienie potrzeb mieszkańców Gminy Czarny Bór: wicewojewodzie dolnośląskiemu Jarosławowi Kresie, wicewojewodzie dolnośląskiemu Bogusławowi Szpytmie i Wicemarszałkowi Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko – – mówi Adam Górecki, wójt Gminy Czarny Bór.

(JJ)

REKLAMA

Click Here