https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Lubawka sprzedaje nieruchomości

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka – plac Wolności 1, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania w użyczenie stanowiących własność Gminy Lubawka. Wykaz nr 1/2021 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski do dnia 25 lutego 2021 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Mienia, Geodezji i Rozwoju Wsi Urzędu Miasta Lubawka.

REKLAMA