https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Targowanie bez opłat

Targowanie bez opłat

Zgodnie  ze zmianą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r. poz.2255) od 1 stycznia 2021 r. zawieszony został pobór opłaty targowej na terenie Jedliny – Zdroju. – W związku z epidemią koronowirusa, w ramach działań pomocowych zawieszenie poboru opłaty targowej w roku 2021 ma na celu wsparcie drobnych przedsiębiorców, nieposiadających infrastruktury handlowej, dokonujących sprzedaży osobiście, przy pomocy członków rodziny lub pojedynczych pracowników – wyjaśnia Romuald Wysocki, zastępca burmistrza Jedliny – Zdrój.

(RED)

REKLAMA

Click Here