https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dowiozą osoby z niepełnosprawnościami

Dowiozą osoby z niepełnosprawnościami

Gmina Głuszyca otrzymała dofinansowanie w wysokości 148 tys. zł na zakup busa przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Samochód wyposażony będzie w ergonomiczne siedzenia, z zamontowanymi pasami bezpieczeństwa, klimatyzacją. W samochodzie będzie można w bezpieczny sposób zamocować wózek inwalidzki wraz z pasem biodrowym.

W całkowitej kwocie dofinansowania, która wynosi ponad 385 tys. zł znajduje się jeszcze dofinansowanie m.in. kosztów ubezpieczenia pojazdu, zakupu paliwa, wynagrodzenie pracy kierowcy, asystenta osób z niepełnosprawnościami oraz osoby do kontaktów z klientami.

– Zakup specjalistycznego busa oraz zatrudnienie kierowcy i asystenta umożliwi dotarcie w każde miejsce gminy, gdzie – ze względu na położenie w terenie podgórskim – nie może dotrzeć autobus – mówi burmistrz Głuszycy Roman Głód. – W ramach projektu zatrudniona zostanie również osoba do kontaktów z klientami, co umożliwi dobry kontakt z osobami potrzebującymi transportu. Na podstawie zgłoszonych potrzeb, zostanie opracowany harmonogram dojazdów stałych, np. dowóz do dziennego Domu Senior+ i Klub+, będzie można w efektywny sposób wykorzystać dowozy, aby jak najwięcej osób mogło z nich korzystać. Zamawianie usług będzie się odbywało telefonicznie w ustalonych wcześniej godzinach, aby przewóz był realizowany terminowo i w godzinach odpowiadających osobom potrzebującym, w tym celu wydane będą ulotki z regulaminem korzystania z przewozu.

Celem projektu jest poprawa jakości życia części mieszkańców Gminy Głuszyca przez eliminowanie barier transportowych, dzięki czemu będą oni w stanie samodzielnie (lub z niewielkim udziałem i pomocą osób trzecich) podejmować i rozwijać swoją aktywność w życiu publicznym, społecznym i zawodowym.

Konkurs grantowy dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszony w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,  gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

(MC)

REKLAMA