https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Inwestują w infrastrukturę

Inwestują w infrastrukturę

– Inwestujemy w nową infrastrukturę aby w kolejnych latach zwiększyć liczbę mieszkańców Szczawna – Zdroju. Stawiamy na rodzinę i młodych ludzi, którzy będą chcieli osiedlić się w uzdrowisku – mówi burmistrz Szczawna – Zdroju Marek Fedoruk.

 – Napływ nowych mieszkańców jest gwarancją rozwoju naszego miasta zarówno ekonomicznego jak i społecznego, co za tym idzie, rosnących wpływów z podatków do budżetu gminy. Zdecydowanie jestem za tym aby iść do przodu, rozwijać się, szukać długofalowych rozwiązań, które będą sprzyjały miastu i lokalnej społeczności. Argumentów za tym aby zamieszkać w Szczawnie jest wiele. Stawiamy na budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne, co ważne, również na rozwój przedsiębiorczości i wzrost liczby miejsc pracy, bo planowana koncepcja nowego osiedla zakłada możliwość prowadzenia nieuciążliwej działalności gospodarczej. Doskonale wiem, że o wyborze miejsca zamieszkania nie decyduje tylko praca. Szczawno – Zdrój jest miejscem idealnym do życia i założenia rodziny. Staramy się zapewnić zarówno obecnym, jak i nowym mieszkańcom dobre warunki do wychowywania dzieci. W gminie funkcjonują trzy przedszkola, dwa niepubliczne oraz jedno miejskie, a także miejska szkoła podstawowa. Na utrzymanie samej bazy przedszkoli przeznaczamy ponad 2 mln zł rocznie. Gmina dofinansowuje także kluby sportowe i stowarzyszenia, w których dzieci i młodzież mogą się samorealizować oraz doskonalić talenty sportowe. Kompleks sportowo-oświatowo–edukacyjny przy ul. Słonecznej jest doskonałą bazą do tego aby podjąć kolejne kroki, które planujemy zrealizować. Budowa nowej szkoły oraz plany rozwoju budownictwa mieszkaniowego to działanie perspektywiczne. Myślimy o przyszłości naszego miasta i jego rozwoju przez następne lata. Szczawno – Zdrój dysponuje nowoczesną bazą obiektów sportowych, bogato doposażonymi placami zabaw, pięknie utrzymanymi terenami zielonymi, których walory doceniają przyjezdni oraz sami mieszkańcy. Urokliwa enklawa, położona u podnóża góry Chełmiec jest dobrze skomunikowana z Aglomeracją Wałbrzyską, dzięki czemu łatwo stąd dojechać do większych sklepów czy miejsc pracy – wylicza Marek Fedoruk.

Szczawieński magistrat rozpoczął już prace nad przygotowaniem terenów gminnych pod stworzenie nowej infrastruktury osiedlowej. Obszar 13,5 h, pomiędzy ul. Fryderyka Chopina i nasypem kolejowym, został według wstępnej koncepcji, podzielony na działki o powierzchni od 750 m2 do 1 500 – 2 000 m2 . Obecnie realizowany jest etap przygotowania podziału terenu oraz planowania urządzeń infrastruktury technicznej, obejmujący przebieg dróg oraz związanych z tym budownictwem sieci uzbrojenia. Powstała już koncepcja układu komunikacyjnego, zakładająca wjazd i wyjazd od strony ul. Fryderyka Chopina. W przyszłości jest szansa na połączenie dróg osiedlowych z ulicą Kolejową.

– Przygotowany teren umożliwi gminie sprzedaż ponad 170 działek budowlanych dla osób, które szukają terenów pod zabudowę mieszkaniową i usługową. O szczegółach sprzedaży działek, będziemy informowali na bieżąco – dodaje burmistrz Szczawna – Zdroju.

(KT)

REKLAMA

Click Here