https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Boguszowscy rajcy popierają veto?

Boguszowscy rajcy popierają veto?

8 grudnia odbyła się XXX, nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc, poświęcona Apelowi Klubu Radnych „Razem dla Boguszowa-Gorc”, w sprawie wezwania Prezesa Rady Ministrów do głosowania za przyjęciem Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 oraz Funduszu Odbudowy. W obradach wzięło udział 15 radnych. Podczas głosowania nad wnioskiem o odrzucenie apelu, głosy rozłożyły się następująco: 9 głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący się, a 4 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.

Inne stanowisko w tej sprawie zajęli radni m.in. Wałbrzycha i Świdnicy.

Po sesji zostało opublikowane oświadczenie osoby pełniącej funkcję Burmistrza Miasta Boguszów-Gorce:

W dniu dzisiejszym odbyła się XXX Sesja (nadzwyczajna) Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach, której przedmiotem był apel Klubu Radnych „Razem dla Boguszowa-Gorc”, w sprawie wezwania Prezesa Rady Ministrów do głosowania za przyjęciem Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy.Radni większością głosów odrzucili projekt uchwały w całości.Wskazać trzeba, że bez względu na intencje wnioskodawców, podejmowanie przez samorządy uchwał lub apeli wkraczających w obszar kompetencji innych organów publicznych, jest praktyką niewłaściwą i nie należy jej akceptować. Uważam decyzję Rady za odpowiedzialną i świadczącą o poszanowaniu prawa – napisał Krzysztof Kumorek.

Do wydarzeń odnieśli się także inicjatorzy apelu z Klubu Radnych Razem dla Boguszowa-Gorc:

– 8 grudnia 2020 roku! Zapamiętajcie Mieszkańcy tę datę! Dziś w Boguszowie- Gorcach umarła Wspólnota Europejska! O godzinie 10.00 rozpoczęła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc, zwołana na wniosek naszego Klubu Radnych Razem dla Boguszowa- Gorc. Pod „obrady” poddany miał być nasz projekt: „Apel w sprawie wezwania Prezesa Rady Ministrów do głosowania za przyjęciem Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy”. No i cóż Kochani Mieszkańcy, Radni Jacka Cichury oraz Sławomira Wójcika kochają już Pana Kumorka i decyzję partii rządzącej. Najważniejsza w całej dyskusji okazała się opinia prawna nowego radcy prawnego niejakiego Czyża (a jak – stać nas na kolejną kancelarię prawną w urzędzie). Opinia człowieka PiS-u dla PiS-u! Radny Krzysztof Krajewski, człowiek bez kręgosłupa, tak popiera punkt widzenia radcy z PiS-u (bo nigdy jeszcze w tej kadencji RM nie miał własnej), że złożył wniosek o niegłosowanie nad apelem. Oczywiście poparli go radni: Chlewicka, Mikołajska, Paruch, Urbaniak, Borkowski, Łasicki, Lorenc, Synoś.

Cały czas twierdzimy i będziemy trzymać się swojego zdania, że veto rządu PiS do budżetu UE pozbawia nas perspektyw rozwoju w tym dotyczy to Was, szanowni mieszkańcy: Boguszowa, Gorc, Kuźnic, Starego Lesieńca. Nie będzie pieniędzy na wymianę pieców węglowych, nie będzie na remonty mieszkań, budynków i na projekty w szkołach dla naszych dzieci! Za to Pan Kumorek, wspólnie z przewodniczącym Urbaniakiem i wymienionymi radnymi, funduje nam dług 16 milionów 700 tysięcy złotych i kredyt zaciągnięty w banku na rok 2021, który solidarnie spłacimy my – wszyscy mieszkańcy Boguszowa- Gorc! – napisali autorzy apelu.

(RED, fot. archiwum)

REKLAMA

REKLAMA