https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Żółte kartki za śmieci

Żółte kartki za śmieci

Trwa kontrola segregacji odpadów komunalnych w Gminie Czarny Bór. Na zweryfikowanych pojemnikach, gdy segregacja odbywa się w sposób nieprawidłowy, pracownicy zawieszają żółtą kartkę. Oznacza to, że sortowanie powinno być poprawione.

– Kolejnym etapem, w przypadku nie podjęcia przez mieszkańców działań zmierzających do prawidłowej segregacji, będzie czerwona naklejka na koszu. Będzie to skutkowało wszczęciem postępowania – mówi Adam Górecki, wójt Gminy Czarny Bór. – Przypominam! Zgodnie z ustawą o zachowaniu porządku i czystości w gminach, sortowanie odbywa się u źródła. Poszczególne frakcje odpadów powinny trafić do worków różnych kolorów, dostarczanych przez firmę Sanikom. Dopiero te odpady, które nie mogą zostać posortowane trafiają do wspólnego pojemnika. Często pytacie nas dlaczego tak mało worków otrzymujecie? Firma odbierająca odpady dostarcza określoną liczbę worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej oraz niektórych lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych, według złożonych przez mieszkańców deklaracji: do 4 osób włącznie – jeden komplet, od 5 do 8 osób – dwa komplety, co najmniej 9 osób – trzy komplety. Komplet worków obejmuje 4 worki na odpady segregowane czyli: papier, metal i tworzywa sztuczne, szkło i odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (w tym odpadów zielonych). Biodegradowalne odpady mogą oddawać jedynie mieszkańcy, którzy nie zadeklarowali kompostownika. Po odebraniu odpadów gromadzonych w workach, firma odbierająca odpady dostarcza do nieruchomości kolejny worek (worek za worek). W razie pytań bądź wątpliwości dotyczących segregacji proszę o kontakt z Urzędem Gminy Czarny Bór pod numerem telefonu: 74 8450-139, wew. 34 lub 26.

(JJ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty