https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

30 lat OPS

30 lat OPS

21 listopada, który ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego, jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, którzy realizują zadania na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu trudnych problemów codziennego życia. W tym roku przypada także jubileusz 30-lecia działalności ośrodków pomocy społecznej.

W tym roku – z uwagi na trwająca pandemię – we wszystkich gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony był w mniejszym gronie, jednak nie mniej uroczyście.

W Jedlinie – Zdroju burmistrz miasta Leszek Orpel odwiedził pracowników socjalnych w ich nowo wyremontowanej siedzibie i złożył życzenia przede wszystkim zdrowia, przekazując eko -pakiet z artykułami wzmacniającymi odporność.

– To polskie święto wyraża uznanie dla pracy wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych – podkreślił włodarz uzdrowiskowej gminy, składając podziękowania wszystkim pracownikom za ich codzienną, niełatwą pracę, za zaangażowanie w realizacji nowych zadań, a także za wsparcie w walce z pandemią. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie – Zdroju uczcili jubileusz 30-lecia działalności okolicznościowym tortem z uwagi na fakt, że święto to jest obchodzone na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 r.

(KS)

REKLAMA

Click Here