https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Budują i remontują

Mimo pandemii, bez zakłóceń przebiega realizacja inwestycji w Gminie Walim.

W Podlesiu trwa budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej. Na zadanie to Gmina Walim otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa dolnośląskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: ze środków na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, w wysokości 69 600 zł. Koszt inwestycji to kwota 382 136,15 zł. Droga połączy dwie drogi powiatowe – prowadzącą z Olszyńca do Podlesia i z Wałbrzycha do Olszyńca. Zostanie wykonana w technologii nawierzchni tłuczniowej.

Trwają prace zabezpieczające budynek przy ul. Kościuszki 4 w Walimiu, w którym ma być nowa siedziba biblioteki oraz dom dziennego pobytu seniorów. Wykonane zostaną: wymiana dachu oraz prace rozbiórkowe i konstrukcyjne – podbicie fundamentów, wymiana stropów, wykonanie szybu windowego. Zadanie sfinansowane będzie w całości z budżetu Gminy Walim.

Rozpoczęto też utwardzanie terenu przy Urzędzie Gminy w Walimiu. Pomiędzy drogą wojewódzką 383 w Walimiu a parkingiem przy Urzędzie Gminy Walim zostanie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. Koszt inwestycji – 146.250,60 zł – sfinansowany będzie w całości ze środków Gminy Walim.

(AM)

REKLAMA

Kliknij tutaj