https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Jedlina wysoko

Gmina Jedlina – Zdrój zajęła 62 miejsce wśród miast w rankingu „Liderzy Samorządowych Inwestycji 2017 – 2019”, opublikowanym w najnowszym wydaniu samorządowego dwutygodnika „Wspólnota”.

Ranking powstał pod kierownictwem Pawła Swianiewicza – profesora ekonomii, kierownika Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Julity Łukomskiej – adiunkta w tej samej katedrze. Opracowywany i publikowany jest we „Wspólnocie” prawie od 20 lat.

– Ten raport jest jednym z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Pod uwagę brana bowiem jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2017-2019). Miło mi poinformować, że Jedlina-Zdrój zajęła w tym rankingu 62 miejsce, a średnie wydatki inwestycyjne w naszym mieście w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły w badanym okresie 1 411,89 zł. Autorzy tworząc dokument brali pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat. Przygotowali zestawienie z podziałem na miasta wojewódzkie, województwa, miasta powiatowe i powiaty, oraz gminy miejskie i gminy wiejskie. Podany przez autorów opracowania wskaźnik jest średnią wydatków inwestycyjnych poniesionych przez poszczególne gminy z trzech lat w przeliczeniu na mieszkańca.  Podstawę wyliczeń stanowiły sprawozdania finansowe. Warto przypomnieć, że w tym czasie w naszym mieście zrealizowanych zostało wiele inwestycji, a najważniejsze z nich to: remont wieży kościoła przy ul. Jana Pawła II, rewitalizacja uzdrowiskowej części miasta, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, remonty dróg i chodników, budowa ścieżek rowerowych, budowa pumptracka i urządzeń do ćwiczeń street workout – mówi Leszek orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.

(KS)

REKLAMA

Kliknij tutaj