https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Utrudnienia w Czarnym Borze

Trwa modernizacja drogi Czarny Bór – Borówno – Witków od ulicy Zamkowej w Czarnym Borze. – Aktualnie wykonywane jest odwodnienie i kładzione są przepusty. Gmina Czarny Bór otrzymała dofinasowanie na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, pochodzące z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych. Pierwsza z promes w wysokości 170 000 zł dotyczy zadania: Czarny Bór-Borówno-Witków droga dojazdowa do gruntów rolnych II etap. Jest to kolejna dotacja celowa na tę inwestycję, bowiem w czerwcu br. gmina otrzymała pierwszą część środków wysokości 190 000 zł. Wartość prac oszacowana została na ponad 970.000 zł. Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami na drodze. Prosimy o zachowanie ostrożności – podkreśla wójt Adam Górecki.

REKLAMA

Kliknij tutaj