https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Innowacyjne zajęcia w szkole

W Publicznej Szkole Podstawowej w Walimiu w roku szkolnym 2020/21 prowadzone są dwa ciekawe projekty edukacyjne: jeden realizowany jest w klasach I – III, a drugi w grupach przedszkolnych.

Zajęcia dla przedszkolaków prowadzone są pod tytułem „Jesteśmy eko – żyjemy w zgodzie z przyrodą”. Ich celem jest wzbogacenie wiedzy dzieci na temat edukacji przyrodniczej i ekologicznej oraz poznanie najbliższego otoczenia. Treści będą realizowane poprzez udział w wycieczkach, spacerach, prowadzenie prac praktyczno – hodowlanych, zajęcia w terenie oraz udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska. Program będzie realizowany od października 2020 r. do maja 2023 r. Pierwsze zajęcia w terenie odbyły się w zagrodzie wiejskiej w Mościsku, gdzie dzieci miały możliwość poznać zwierzęta wiejskie, brały udział w wykopkach, zbierały kukurydzę i karmiły zwierzaki.

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Emocja”. Głównym założeniem działań w projekcie jest pokazanie dzieciom, że ludzie różnią się od siebie nie tylko wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem i że nie wszystkie różnice widać gołym okiem.

– Dążymy do tego, aby eliminować zachowania agresywne w stosunku do innych, wzbudzać w dzieciach postawę empatii i akceptacji. W ramach projektu będziemy podejmować się wielu działań artystycznych, tworzyć różnego rodzaju instalacje, pracować w grupie. Obecnie realizujemy pierwszy moduł projektu pt. „Kreatywność”. 15 września obchodziliśmy Dzień Kropki, uczyliśmy się podstawowych zwrotów w języku migowym, tworzyliśmy kącik emocji oraz braliśmy udział w grach i zabawach z chustą animacyjną. Projekt realizowany będzie wciągu roku szkolnego – od września do czerwca – relacjonują nauczyciele walimskiej szkoły.

(AM)

REKLAMA

Click Here