https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Powstanie klub seniora

W Jedlinie-Zdroju powstanie klub seniora, w którym osoby starsze będą mogły codziennie aktywnie spędzać czas. Klub będzie działał w nowym Centrum Socjalnym przy ul. Poznańskiej w Jedlinie-Zdroju.

W klubie seniora zaplanowano m.in. zajęcia ruchowe, terapię zajęciową, treningi pamięci, zajęcia stymulujące funkcje poznawcze, zajęcia podnoszące kompetencje cyfrowe oraz poradnictwo prawne. Dodatkowo animator czasu seniora oraz animator środowiskowy będą dbać o to, aby klub był również miejscem integracji seniorów ze sobą i z lokalną społecznością.

– Na teranie Gminy Jedlina będą również świadczone usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych. Wykwalifikowani opiekunowie będą odwiedzać podopiecznych w miejscu ich zamieszkania, pomagając im w codziennych czynnościach, np. robieniu zakupów, przygotowaniu posiłków, sprzątaniu, załatwianiu spraw urzędowych. Ponadto, aby usprawnić i podnieść jakość świadczonych usług, uruchomiony zostanie system teleopieki dla osób niesamodzielnych. Będące częścią systemu Bransoletki Życia umożliwią monitorowanie stanu zdrowia podopiecznych po wyjściu opiekuna oraz pozwolą na szybką reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia, zwłaszcza zasłabnięcia. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenie w Gminie Jedlina Zdrój dostępności do usług opiekuńczych oraz znacznego podniesienia ich jakości – mówi Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.

(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj