https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zbudują mieszkania

– Strategicznym priorytetem Gminy Mieroszów jest tworzenie warunków wpływających na zatrzymanie odpływu młodych ludzi oraz zachęcanie ich do zamieszkania w Mieroszowie. Wykonaliśmy pierwszy krok – została podpisana umowa na budowę budynku mieszkalnego przy skrzyżowaniu ul. Przelotnej i placu Niepodległości. Umowa zawarta jest pomiędzy TBS Kamienna Góra, reprezentowanym przez prezesa zarządu Władysława Niemasa i wykonawcą robót – firmą budowlaną Sirbud – Minari SA, reprezentowaną przez prezesa zarządu Daniela Sipa. Nowy budynek będzie składał się z 10 lokali mieszkalnych, 1 lokalu usługowego na parterze oraz 2 stanowisk garażowych. W dniu podpisania umowy na budowę obiektu, wykonawcy został przekazany plac budowy. Budowa nowego budynku mieszkalno – usługowego potrwa dwa lata. W związku z realizacją inwestycji mogą wystąpić czasowe trudności dlatego proszę o ostrożność i wyrozumiałość – mówi burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński.

(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj