https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dezynfekcja w gminie

W trosce o bezpieczeństwo dzieci korzystających z gminnych placów zabaw, w Gminie Czarny Bór przeprowadzana jest dezynfekcja.

Zgodnie z harmonogramem, w najbliższych dniach urządzenia zamontowane na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych zostaną odkażone specjalnymi środkami do dezynfekcji. Wkrótce dezynfekcji i ozonowaniu poddane zostaną też pomieszczenia gminnych instytucji, w tym Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Biblioteki+ Centrum Kultury w Czarnym Borze (w tym świetlice wiejskie). Gmina Czarny Bór w ten sposób dba o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu oraz Inkubatorem Pomysłów spółką non profit, w ramach realizacji projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(JJ)

REKLAMA

Kliknij tutaj