https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wysoczański we władzach Świebodzic

Burmistrz Świebodzic Paweł Ozga powołał swojego zastępcę – dra inż. Tobiasza Wysoczańskiego. – Przez ostatnie 8 miesięcy, po odwołaniu na wniosek CBA byłego zastępcy burmistrza, ta funkcja w urzędzie pozostawała nieobsadzona – wyjaśnia Paweł Ozga.

Nowy zastępca burmistrza to 30-letni świebodziczanin, dotychczasowy radny Rady Powiatu Świdnickiego, były przewodniczący powiatowej komisji rewizyjnej, członek komisji skarg, wniosków i petycji w radzie powiatu. Zasiadał również w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Latawiec w Świdnicy.

– Jestem osobą otwartą na szeroko pojęty dialog społeczny. Najważniejsze jest dla mnie dobro mieszkańców, dlatego stawiam na współpracę ze wszystkimi radnymi. Ważne jest podążanie w jednym kierunku – mówi nowy zastępca burmistrza Świebodzic, nawiązując w ten sposób do trudnej sytuacji panującej w Radzie Miejskiej Świebodzic, w której radni opozycyjni – mając przewagę głosów – odrzucają wiele uchwał przygotowanych przez burmistrza, m.in. uchwałę budżetową.

Nowy zastępca burmistrza Świebodzic jest krewnym byłego wieloletniego burmistrza tego miasta oraz Senatora RP – Jana Wysoczańskiego.

(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close