https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ulica jak nowa

W Walimiu zakończył się remont ulicy Słowackiego. Prace zostały wykonane na całym odcinku o długości 786 metrów.

W trakcie remontu wykonano kanalizację deszczową w dolnym biegu ulicy, umocniono i wykonano nową podbudowę drogi oraz całość pokryto masą bitumiczną. Odwodnienie drogi zostało poprawione poprzez oczyszczenie przydrożnych rowów wraz z odbudową przepustów drogowych. Zostały także ustawione nowe bariery oraz oznakowanie. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wymieniło w drodze instalację wodociągową. Zadanie „Remont drogi gminnej ul. Słowackiego w Walimiu” zrealizowane zostało dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. Łączna wartość zadania: 612 348,49 zł, kwota dofinansowania: 225 775 zł, kwota środków własnych z budżetu Gminy Walim to 386 573,49 zł.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty