https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ulica jak nowa

W Walimiu zakończył się remont ulicy Słowackiego. Prace zostały wykonane na całym odcinku o długości 786 metrów.

W trakcie remontu wykonano kanalizację deszczową w dolnym biegu ulicy, umocniono i wykonano nową podbudowę drogi oraz całość pokryto masą bitumiczną. Odwodnienie drogi zostało poprawione poprzez oczyszczenie przydrożnych rowów wraz z odbudową przepustów drogowych. Zostały także ustawione nowe bariery oraz oznakowanie. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wymieniło w drodze instalację wodociągową. Zadanie „Remont drogi gminnej ul. Słowackiego w Walimiu” zrealizowane zostało dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. Łączna wartość zadania: 612 348,49 zł, kwota dofinansowania: 225 775 zł, kwota środków własnych z budżetu Gminy Walim to 386 573,49 zł.

(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close