https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Straż Miejska w Wałbrzychu ściągała banery wyborcze

– Tajniacy że Staży Miejskiej (?) w Wałbrzychu ściągają podczas ciszy wyborczej banery Prezydenta A. Dudy. Złapana na gorącym uczynku ekipa zrywająca banery PAD nie potrafiła wytłumaczyć dlaczego to robią, na czyje zlecenie, czy są pracownikami jakiejś instrukcji. W momencie gdy próbowałem zrobić zdjęcia starali się mi to uniemożliwić. W samochodzie mieli kilkadziesiąt banerów. Udało mi się zrobić kilka fotek zanim zdołali zbiec. Napotkałem ich jeszcze w innym miejscu, zaplanowali zerwane banery i uciekli. Zgłosiłem tą „akcję” na Policję, która zabezpieczyła monitoring i ustaliła, że samochód należy do wałbrzyskiej Straży Miejskiej. Sprawa jest rozwojowa – informował w sobotni wieczór, 27 czerwca, Jerzy Langer – radny Rady Miejskiej Wałbrzycha z klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Informacja, lotem błyskawicy, obiegła ogólnopolskie środki masowego przekazu. Wiadomość o tym przekazał, za pośrednictwem mediów społecznościowych, Maciej Wąsik – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do sprawy odniósł się rzecznik prasowy prezydenta Wałbrzycha.

– W dniu 15 czerwca 2020 r. w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r., Urząd Miejski w Wałbrzychu wystosował informację dla Komitetów Wyborczych i Kandydatów dotyczącą wskazania miejsc przeznaczonych do umieszczania materiałów wyborczych. W informacji tej poinformowano sztaby, że na terenie Miasta Wałbrzycha zostały wytypowane miejsca do nieodpłatnego umieszczania plakatów i banerów wyborczych przez zarejestrowane Komitety Wyborcze. Ponadto Urząd Miejski w Wałbrzychu, poinformował sztaby, że w niewymienionych w wykazie miejscach na terenie miasta, umieszczanie materiałów wyborczych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia. Wszystkie Komitety Wyborcze oraz Kandydaci zobowiązani są do umieszczania materiałów wyborczych we wskazanych miejscach. Urząd Miejski w Wałbrzych stanowczo nie wyraża zgody na umieszczanie materiałów wyborczych na mieniu gminnym, innym niż wskazanym w wykazie (m.in.: fasady budynków, bramy, ogrodzenia, barierki). Zgodnie z Kodeksem Wyborczym: Art. 110. § 5. Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Wszystkie interwencje wałbrzyskiej Straży Miejskiej są dokumentowane fotograficznie, a materiały Komitetów Wyborczych są usuwane w sposób nie powodujący ich zniszczenia. Komitety Wyborcze są informowane o możliwości odebrania materiałów wyborczych z siedziby Straży Miejskiej. W ostatnich dniach SM usuwała banery wyborcze będące własnością 3 komitetów: Rafała Trzaskowskiego, Andrzeja Dudy i Krzysztofa Bosaka – wyjaśnia Edward Szewczak, Rzecznik Prasowy Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close