https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wojewódzkie wsparcie dla Głuszycy i Mieroszowa

Głuszyca i Mieroszów znalazły się w gronie 27 gmin, które otrzymają dofinansowanie inwestycji od Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Obie Gminy dostaną na inwestycje drogowe po 112 210 zł.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o wsparciu rozwoju 27 gmin Dolnego Śląska o niskich dochodach podatkowych, realizujących cele Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Spośród 27 dotacji aż 20 skierowanych zostało do gmin leżących w południowej części województwa.

Wsparcie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej samorząd województwa kieruje do gmin w szczególny sposób dotkniętych problemami ekonomicznymi i społecznymi. Pieniądze
z programu pomagają im w realizacji zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców czy wpływających na rozwój naszego regionu.

− Zależy nam na równoważnym rozwoju całego województwa, którego przez lata brakowało,
co skutkowało postępującą marginalizacją gmin południa województwa. Pomagamy tym samorządom, których budżet nie może samodzielnie udźwignąć wszystkich ważnych dla mieszkańców inwestycji czy projektów. W tym roku przekażemy dofinansowania na łączną kwotę 3 mln złotych – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Preferowane projekty to: budowa i przebudowa chodników przy drogach lokalnych, parkingów,  oświetlenia dróg i chodników (np. lampy led zasilane energią słoneczną), zatok autobusowych czy przejść dla pieszych (obejmująca m.in. azyle drogowe, oznakowanie i oświetlenie).

− Zainteresowanie konkursem było duże, co nas bardzo cieszy, ponieważ inwestycje te są nie tylko niezwykle ważne dla lokalnych społeczności, ale również będą kołem zamachowym dla lokalnej gospodarki w czasie spodziewanego spowolnienia gospodarczego spowodowanego epidemią i zmniejszeniem aktywności gospodarczej firm. Stymulujemy rozwój, a przy tej okazji również gospodarkę regionu – dodaje wicemarszałek Grzegorz Macko.

W sumie wnioski złożyło 99 gmin – o 24 gminy więcej, niż w roku poprzednim. W wyniku oceny merytorycznej powstała lista rankingowa. Środki z budżetu województwa w wysokości 3 mln zł. pozwoliły na udzielenie dotacji 27 gminom. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 112 tys. Termin zakończenia realizacji inwestycji – 10 listopada 2020 r. Pozostałe gminy mają szansę na otrzymanie dotacji w przypadku pojawienia się oszczędności.

Gmina Głuszyca dostanie 112 210 zł na przebudowę placu postojowego wraz z jego oświetleniem przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Głuszycy, a Gmina Mieroszów dostanie 112 210 zł na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Mieroszowa przez wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz modernizację przejść dla pieszych przy ul. Kopernika w Mieroszowie.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty