https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina dopłaci do wymiany ogrzewania

15.05.2020 r. Gmina Mieroszów rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków Gminy Mieroszów na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny lub prąd i zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości.

Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne które:

– wykonają przyłącze gazowe do nieruchomości – można otrzymać do 2000 zł

– dokonają zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości lub lokalu na ogrzewanie gazowe lub elektryczne – można otrzymać do 4000 zł.

Wzór wniosku dostępny na stronie:

https://bip.mieroszow.pl/…/wniosek_-_dotacja_na_zmiane_ogrz…

Dodatkowe informacje udzielane są przez Referat Nieruchomości pod numerem telefonu: (74) 30 30 020. Nabór wniosków trwa od 15.05.2020 r. do 15.09.2020 r.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty