https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Jak zarejestrować się elektronicznie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu?

•             Wypełnij wniosek o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna w postaci elektronicznej dostępny na stronie www.praca.gov.pl; (usługi elektroniczne Urzędów Pracy – Zarejestruj – Zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy – Wybór odpowiedniego Urzędu Pracy – Wypełnienie ankiety – Wybór metody rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy);

•             Załącz do wniosku skany wszystkich wymaganych dokumentów do rejestracji;

•             Opatrz wniosek i załączniki bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

•             Prześlij wniosek wraz z załącznikami do Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

O szczegóły pytaj pracowników urzędu telefonicznie:

tel. (74) 84 07 303, (74) 84 07 345

REKLAMA

Kliknij tutaj