https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Remontują starą szkołę

Trwa remont jednego z najbardziej charakterystycznych obiektów na terenie Gminy Głuszyca – budynku po byłym Zespole Szkół w Głuszycy przy ul. Parkowej 9. Po oddaniu do użytku zostanie on przeznaczony na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej.

Projekt obejmuje remont istniejących klatek schodowych, roboty budowlane wewnątrz obiektu (piwnica, parter, I piętro, poddasze), remont ścian fundamentowych wewnątrz obiektu, remont elewacji i cokołu, remont stolarki okiennej i drzwiowej w całym obiekcie, remont instalacji grzewczej, budowę instalacji gazowej i sygnalizacji gazu, remont dachu, remont instalacji elektrycznej i niskoprądowej, instalacji teletechnicznej, instalacji odgromowej i uziemienia, montaż instalacji oddymiania klatek schodowych,  instalacji fotowoltaiki, instalacji wodociągowej i hydrantowej oraz montaż telewizji przemysłowej CCTV.  Udogodnieniem będzie nowopowstająca platforma dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla starszych mieszkańców. Nad całością prac czuwa konserwator, by efekt końcowy był jak najbardziej podobny do pierwowzoru.

Ogólna wartość projektu rewitalizacji budynku przy ul. Parkowej 9 wynosi 1 970 702,17 zł, z czego Gmina Głuszyca otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 064 494,47 oraz dofinansowanie z Budżetu Państwa wynoszące 126 124,94 zł. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to wrzesień 2020 roku. Wcześniej zmodernizowane zostało oświetlenie wokół obiektu oraz droga dojazdowa. Na to zadanie przeznaczono łącznie kwotę 697 372,67zł, z czego 592 766,77 zł to dofinansowanie z EFRR i 69 737,26 zł to dofinansowanie z Budżetu Państwa. Oba projekty otrzymały środki dzięki współpracy ze Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Wałbrzyskiej.

(MC)

REKLAMA

Kliknij tutaj