https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zastępca burmistrza Boguszowa-Gorc Sebastian Drapała pisze do Jarosława Kaczyńskiego

Echa naszych publikacji: zastępca burmistrza Boguszowa-Gorc Sebastian Drapała pisze do Jarosława Kaczyńskiego:

Zwracam się do Pana z prośbą o wyjaśnienie niepokojących informacji, przekazywanych publicznie w wystąpieniach medialnych przez Pana Kamila Zielińskiego – pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości w powiecie wałbrzyskim.

Pan Kamil Zieliński w wypowiedzi dla tygodnika DB2010 z 23 stycznia 2020 r. wypowiedział się w kwestii referendum w sprawie odwołania przebywającego obecnie w areszcie burmistrza miasta, w sposób uwłaczający wizerunkowi mojej osoby jako zastępcy burmistrza miasta, a przede wszystkim przedstawicielom władz wojewódzkich i centralnych. W swojej wypowiedzi użył stwierdzenia, że „Do dymisji również powinien podać się zastępca burmistrza oraz osoby, którym postawiono zarzuty…Tylko nowy gospodarz miasta, wybrany w uczciwy sposób, może liczyć na wsparcie instytucji wojewódzkich i centralnych”. Niepokój budzi zwłaszcza ostatnia część tej wypowiedzi, gdyż sugeruje nierówne traktowanie jednostek samorządu terytorialnego przez osoby decyzyjne na szczeblu administracji rządowej, poprzez kierowanie się kryteriami personalnymi i sympatiami politycznymi wobec włodarzy gmin, a nie obiektywnymi czy merytorycznymi jak przystaje w demokratycznym państwie prawa.

Na stanowisko zastępcy burmistrza Boguszowa – Gorc zostałem powołany w dniu 4 grudnia 2018 roku, z ramienia Porozumienia Jarosława Gowina. Niespełna 3 tygodnie później urzędujący burmistrz został zatrzymany i tymczasowo aresztowany, a ja zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym przejąłem pełnię obowiązków gospodarza miasta. Pomimo trudnej sytuacji podjąłem się pracy na rzecz Mieszkańców Boguszowa – Gorc, by miasto normalnie funkcjonowało i aby zrealizować złożone wyborcom obietnice jego dalszego rozwoju. Wbrew temu co sugeruje pan Zieliński w swojej wypowiedzi, dotychczas spotkałem się z ogromną przychylnością i wsparciem między innymi wicepremiera Jarosława Gowina, posłanki Anny Zalewskiej, posłów Wojciecha Murdzka i Ireneusza Zyski, a także ministra Michała Dworczyka. Dzięki merytorycznemu wsparciu  tych osób i szeregu złożyliśmy wnioski i pozyskaliśmy w 2019 roku 1 235 509 zł dofinansowania

z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycję drogową, a w styczniu bieżącego roku także wsparcie w kwocie 1 419 000 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH+” 2020 na utworzenie żłobka i 889 286 zł z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, o czym informował nawet mieszkańców w mediach społecznościowych sam pan minister Michał Dworczyk. Skandaliczne dla mnie jest zachowanie Pana Kamila Zielińskiego jako pełnomocnika PiS, gdyż podważa moją wiarygodność a na dodatek sugeruje, że wparcie ze strony administracji wojewódzkiej jak i centralnej udzielane może być wybiórczo przez pryzmat sympatii politycznych tylko „odpowiednim” wójtom czy burmistrzom, co godzi w dobre imię choćby pana ministra Michała Dworczyka. Wartym podkreślenia jest fakt, że pan Kamil Zieliński był kandydatem na senatora w niedawnych wyborach parlamentarnych i poniósł sromotną klęskę, nie uzyskując mandatu, gdyż jest źle jest oceniany przez wyborców samej Zjednoczonej Prawicy. W Boguszowie – Gorcach 35,97% oddało głos na kandydatów z listy Prawa i Sprawiedliwości do sejmu, przy 36,48% poparcia dla kandydatów z listy Koalicji Obywatelskiej, natomiast jedynie 32,57% z nich poparło pana Zielińskiego do senatu, przy wyniku aż 45,64% głosów kandydatki Koalicji Obywatelskiej. Pokazuje to znaczny brak zaufania wyborców Prawa i Sprawiedliwości do pana Kamila Zielińskiego.

Uważam, że taka osoba nie jest w stanie przyczynić się do kreowania pozytywnego wizerunku Prawa i Sprawiedliwości w naszym regionie, a takie niefortunne wypowiedzi wręcz szkodzą przede wszystkim wizerunkowi wywodzących się z naszego regionu ministrom, posłom i samorządowcom Zjednoczonej Prawicy. Dobór odpowiednich osób do pełnienia funkcji pełnomocnika partii jest szczególnie ważny w obliczu zbliżających się wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Apeluję do Pana Prezesa o przyjrzenie się działalności pana Kamila Zielińskiego na terenie powiatu wałbrzyskiego i podjęcie stosownych kroków dyscyplinarnych wobec jego osoby.

Sebastian Drapała

Zastępca Burmistrza Miasta Boguszów – Gorce

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty