https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Noworoczne spotkanie miłośników Szczawna

W czwartkowe popołudnie, 23 stycznia 2020 roku, w gościnnych progach restauracji hotelu Maria Helena, odbyło się coroczne Spotkanie Noworoczne Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju.

Na spotkanie przybyło bardzo wielu członków stowarzyszenia, a wśród zaproszonych gości byli: Barbara Grzegorczyk – prezes Spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A., przewodniczący Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju Michał Broda, dyrektor Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju Mirosław Kowalik, dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju Jolanta Ozimek, radna Rady Powiatu Wałbrzyskiego Ramona Bukowska, radni Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju. Spotkanie rozpoczęła prezes TMSZ Iwona Czech witając przybyłych, następnie – wzorem lat ubiegłych – przedstawiła w formie prezentacji sprawozdanie z działalności towarzystwa w ubiegłym roku. Po przedstawieniu działań, w których udział brali członkowie TMSZ, organizowanych bądź współorganizowanych przez stowarzyszenie w roku 2019, Iwona Czech przedstawiła harmonogram wydarzeń na rok 2020, zaznaczyła także, że rok 2020 jest rokiem jubileuszowym ze względu na 40-lecie istnienia szczawieńskiego towarzystwa. Po zakończonej prezentacji, na ręce prezes Zarządu TMSZ Iwony Czech kwiaty i życzenia dla członków Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju złożył Przewodniczący Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju Michał Broda wraz z Radną Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju Agnieszką Pisarską.

Kolejnym punktem programu Spotkania Noworocznego, który poprowadził Stefan Okoniewski, było rozdanie nagród w konkursie fotograficznym „Detal w architekturze Szczawna-Zdroju” ogłoszonym przez TMSZ na początku roku 2019. Miejsce pierwsze otrzymał Krzysztof Pytel za zdjęcie „Symbole” (fotografia posągu Henryka Wieniawskiego na tle Wieży Anny), drugie miejsce przypadło panu Błażejowi Janikowi za zdjęcie „Świetlik” (wnętrze Pijalni Wód Mineralnych), trzecie miejsce otrzymała Klaudia Baran za zdjęcie pt. „Kolumna” (wejście do Pijalni Wód Mineralnych), jury wyróżniło także fotografię Bartłomieja Trajmana pt. „Okna” (okna sanatorium „Anka”). Przewidziana została również nagroda publiczności, dlatego Zarząd TMSZ zorganizował wystawę pokonkursową i wszystkim uczestnikom spotkania noworocznego przysługiwała możliwość wytypowania zdjęcia, które najbardziej się podobało poszczególnym głosującym. Nagrodą publiczności obdarzony został Błażej Janik za zdjęcie pt. „Hala Spacerowa”, na którym widoczna jest stolarka okienna zachodniej ściany Hali Spacerowej. W trakcie głosowania na nagrodę publiczności zaprezentowała się grupa instrumentalistów pod kierownictwem Eugeniusza Lecia, która zagrała najpiękniejsze kolędy, a kapelmistrz przedstawił historię powstania poszczególnych utworów.

Miłą niespodzianką dla Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju był upieczony i przyniesiony przez radną Rady Powiatu Wałbrzyskiego Ramonę Bukowską tort z logo TMSZ. Radna Ramona Bukowska przyniosła tort z gratulacjami w związku z okrągłą rocznicą TMSZ i życzeniami na następne lata owocnej działalności stowarzyszenia.

(ICZ)

Na zdjęciu: Radna Rady Powiatu Wałbrzyskiego Ramona Bukowska (w środku) obdarowała uczestników spotkania tortem.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty