https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zmiana firmy odbierającej odpady komunalne

Sanikom Sp. z o.o. z Lubawki będzie odbiorcą odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Czarny Bór w 2020 roku. Umowa regulująca warunki odbioru odpadów została podpisana w Urzędzie Gminy Czarny Bór pomiędzy Adamem Góreckim – wójtem gminy oraz przedstawicielami spółki Sanikom: wiceprezesem Grzegorzem Szmajdzińskim i prokurentem Teresą Święch. Wykonawca został wybrany na drodze przetargu nieograniczonego. W postępowaniu wzięły udział 3 podmioty. Sanikom Sp. z o.o. przedłożył najkorzystniejszą ofertę. Umowa opiewa na kwotę blisko 590 000 zł.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty