https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Miejsce spotkań

Mieszkańcy Grząd i Grząd Górnych tłumnie uczestniczyli w oficjalnym otwarciu nowej Świetlicy Wiejskiej w Grzędach.

– Do Państwa dyspozycji  oddajemy budynek, w którym na parterze znajdują się dwa pomieszczenia pełniące funkcję świetlicy: większe o powierzchni 105 m2 i mniejsze o powierzchni 45 m2. Pomieszczeniom świetlic towarzyszy zaplecze socjalno-sanitarne (kuchnia, sanitariaty, magazyn), pomieszczenie administracyjne oraz pomieszczenia techniczne zlokalizowane na parterze i nieużytkowym poddaszu. To kolejna milionowa inwestycja w ramach konsekwentnie realizowanej od prawie 10 lat koncepcji zwiększania dostępności oferty społeczno-kulturalnej  dla mieszkańców gminy – powiedział Adam Górecki, wójt gminy Czarny Bór, który następnie przywitał przybyłych gości i skierował słowa podziękowania dla inicjatorów powstania tego obiektu, osób zaangażowanych w jego powstanie – obecnych i byłych radnych gminy oraz pracowników Urzędu Gminy w Czarnym Borze odpowiedzialnych za wyposażenie placówki. Po wystąpieniach zgromadzonych gości, symbolicznego pokropienia wodą święconą dokonał proboszcz parafii w Czarnym Borze – ks. Ryszard Pita.

Wstęgę, oficjalnie otwierając świetlicę, przecinali: Agnieszka Kołacz-Leszczyńska – senator RP, Iwona Frankowska – wicestarosta wałbrzyski, Adam Górecki – wójt gminy, przedstawiciele sąsiednich gmin: Tomasz Fąka – Zastępca Wójta Gminy Stare Bogaczowice i Sebastian Drapała – Zastępca Burmistrza Boguszowa-Gorc, sołtysi Franciszek Koczerga, Katarzyna Rolka, wykonawca obiektu – Wieńczysław Smukowski – Prezes TWS GB Sp. z o.o. i Dariusz Stefaniak – inspektor nadzoru (Inwestbud Sp. z o.o.). Otwarcie placówki uświetnił występ Zespołu Ludowego Grzędownianki. Organizatorzy przygotowali również słodką niespodziankę – przepyszny tort oraz pamiątkowe kubeczki.

 – Budowa świetlicy wiejskiej w Grzędach została sfinansowana ze środków własnych gminy Czarny Bór w kwocie blisko 2 mln złotych. Na obiekcie, w ramach działań proekologicznych, zamontowane są ogniwa fotowoltaiczne, których koszt wyniósł prawie 140 000 zł przy dofinansowaniu jakie gmina otrzymała na ten cel z PROW 2014-2020 w kwocie blisko 90 000 zł. Trwa jeszcze wyposażanie obiektu, na które gmina również otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – podkreśla wójt Adam Górecki.

(JJ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty