https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Stracą lądowisko?

Trwa walka o lądowisko w Mieroszowie, z którego korzystają miłośnicy paralotniarstwa z całego kraju i zagranicy. – Mamy nadzieję, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział we Wrocławiu zmieni swoje stanowisko w sprawie nieruchomości w Mieroszowie. Areoklub Ziemi Wałbrzyskiej od zawsze związany jest z naszą gminą. Rozmowy trwają – podkreśla burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński.

– Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego 8 października 2019 roku zwrócił się do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na własność jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości położonej w Mieroszowie (działka nr 395/5 obręb nr 2), na której jest lądowisko. W odpowiedzi z 22.11.2019 roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu stwierdził, że brak jest możliwości przedłużenia umowy dzierżawy, a dotychczasowy dzierżawca – Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej traci tytuł prawny do dalszego używania przedmiotu dzierżawy. Po przejęciu do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa działka nr 395/5 będzie ponownie rozdysponowana w formie przetargu – wyjaśnia Dariusz Szmulik ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu i stawia pytania:

Kto chce dokonać wrogiego przejęcia terenu lądowiska w Mieroszowie i jaki ma w tym interes? Czy działania służb rządowych mają doprowadzić do całkowitej likwidacji lądowiska w Mieroszowie ? Czy likwidacja lądowiska w Mieroszowie znanego w całej Europie, gdzie odbywają się międzynarodowe zawody lotnicze, a także szkolą się przyszli adepci sportów lotniczych oraz piloci jest pomysłem „rządowym” na rozwój turystyki w regionie? Jakie działania w powyższym temacie wykonał lokalny samorząd w Mieroszowie? Czy bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego jest mniej ważne od partykularnych interesów bliżej nieokreślonych podmiotów, które mają zamiar przejąć lądowisko w Mieroszowie lub działań politycznych?

– Starosta Powiatu Wałbrzyskiego nie wyrazi zgody na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mieroszów w powyższym temacie i w razie podjęcia prób przekształcenia lądowiska w Mieroszowie zgłosi sprawę do Centralnego Biura Antykorupcyjnego celem weryfikacji. Przedmiotowa nieruchomość jest od 1946 roku wykorzystywana jest jako lądowisko dla statków powietrznych oraz do celów sportów lotniarskich. Władze Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej zgłosiły akces włączenia stowarzyszenia w działania Sztabu Kryzysowego Zarządzania w Powiecie Wałbrzyskim, proponując rozszerzenie prowadzonej już działalności o wykorzystanie tego terenu (lądowiska) do operacji lotniczych, samolotów biorących udział w akcjach gaszenia pożarów górskich, terenów leśnych w rejonie Gór Suchych, monitoringu powietrznego obszarów leśnych przy wykorzystaniu statków powietrznych oraz innych zadań. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zainteresowany jest złożoną przez władze Aeroklubu ofertą przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejącej już lokalizacji, sprzętu, doświadczonej kadry instruktorów i szkoleniowców – podkreśla Dariusz Szmulik.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty