https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

XVI Forum Osób z Niepełnosprawnościami

Urząd Miejski w Wałbrzychu, Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej i Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia mają zaszczyt zaprosić na XVI Forum Osób z Niepełnosprawnościami, którego tematem są:

”Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełno sprawnościami w Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Cel XVI Forum – zaprezentowanie metod aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz korzyści, jakie wynikają z zastosowania przemyślanej polityki zatrudnienia.

Forum Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się dnia 27.11.2019 r. o godzinie 10:00 w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.

Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Wałbrzych – Miasto na Prawach Powiatu ze środków PFRON.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty