https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pozarządowe konsultacje

Gmina Walim zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Walim w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Treść projektu programu współpracy oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej: http://www.bip.walim.pl/?c=345.

(AM)

REKLAMA

Kliknij tutaj